Do RPO wpływało dotychczas wiele skarg na brak odpowiedniej procedury odwoławczej od wyników egzaminu dojrzałości. Podkreślano w nich przede wszystkim, że egzaminy przeprowadzone w różnych latach często są ze sobą nieporównywalne, jak również że egzaminy oceniane są  błędnie przez egzaminatorów zewnętrznych między  innymi z uwagi na błędy w kluczu odpowiedzi.
"Obecny całkowity brak możliwości odwołania od wyniku egzaminu skutkuje niekiedy arbitralnością procesu sprawdzania m.in. prac maturalnych. Powstanie regulacji umożliwiającej odwołanie od wyniku egzaminów w tym zakresie będzie krokiem ku pełnej realizacji konstytucyjnego prawa do równości w dostępie do edukacji." - podkreśla RPO w wystąpieniu i prosi MEN o udostępnienie informacji na temat planowanych zmian.
Jak poinformowała szefowa resortu edukacji, reforma polegać ma na wprowadzeniu dodatkowej procedury odwoławczej. Wynik egzaminu zweryfikuje komisja ekspertów, którzy będą powoływani przez resort edukacji. Projekt ma być gotowy jeszcze w lutym.

MEN: w lutym projekt zmian ws. odwoływania się od wyników matur>>
 

Dowiedz się więcej z książki
Ustawa o systemie oświaty. Komentarz
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł