Według RPD w ustawa o systemie oświaty powinna nakładać na placówkę niepubliczną obowiązek uzyskania pozytywnej opinii kuratora oświaty, że organizacja placówki będzie zgodna z prawem. Dodatkowo rzecznik proponuje, aby kurator sprawdzał, jak funkcjonuje niepubliczna szkoła, w ciągu sześćiu miesięcy od rozpoczęcia przez nią działalności.
Interwencja wynika z faktu, że według rzecznika, obecnie obowiązujące przepisy nie gwarantują przestrzegania praw ucznia. Placówki prywatne często przez wiele lat funkcjonują bez nadzoru pedagogicznego - przykładem, który podaje rzecznik, jest placówka w Zabrzu, która działała dalej mimo stwierdzonych nieprawidłowości i ukarania dyrektora.
Dlatego też, aby zapewnić właściwe standardy działania placówek prywatnych, RPD prosi minister edukacji o interwencję w tej sprawie. Pełna treść wystąpienia>>

Polecamy: Interwencje RPD ws. przemocy wobec uczniów przynoszą efekty