Rzecznik Praw Dziecka, w ubiegłym roku, w wystąpieniu do Prokuratora Generalnego zwrócił uwagę na problem naruszania nietykalności cielesnej uczniów przez nauczycieli oraz praktykę umarzania tych postępowań z uwagi na brak interesu społecznego do ścigania tego typu przestępstw. Prokurator Generalny podzielił stanowisko Rzecznika, że każda krzywda wyrządzona dziecku jest problemem społecznym i zwrócił się do podległych prokuratorów o wnikliwą analizę każdego przypadku i dokonywanie właściwej oceny, co do interesu społecznego w objęciu ściganiem przestępstw prywatnoskargowych.
Interwencje przynoszą efekty. Biuro jako przykład przywołuje przypadek jednego z dyrektorów podstawówek, któremu prokuratorzy postawili zarzut stosowania przemocy wobec uczniów, , m.in. wielokrotnie uderzał uczniów otwartą dłonią, pięścią, książką i dziennikiem. Wobec podejrzanego zastosowano również środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego oraz zawieszenia w czynnościach służbowych – pełnienia funkcji dyrektora szkoły i zawieszenia w wykonywaniu zawodu nauczyciela. Więcej>>