W liście skierowanym do ministra zdrowia Marek Michalak zwraca uwagę na to, że wiele dzieci ma problemy z próchnicą, a sytuacja nie ulega poprawie. Badania wykazują, że tylko 9,55 proc. siedmiolatków nie jest dotkniętych chorobą, wśród piętnastolatków zaś odsetek ten spada do 8,2 proc. Okazuje się także, że aż 8,7 proc. siedmiolatków nigdy nie nigdy nie było u dentysty.

Z tego powodu rzecznik praw dziecka podkreśla potrzebę zabezpieczenia funkcjonowania szkolnych gabinetów stomatologicznych. Proponuje także wykorzystanie na szeroką skalę mobilnych gabinetów dentystycznych, czyli tzw. dentobusów.

"Wyniki badań stanu uzębienia dzieci i młodzieży, w mojej opinii są na tyle niepokojące, że upoważniają do podejmowania różnorodnych, w tym niekonwencjonalnych metod jego poprawy, do których zaliczam wymienione dentobusy" - pisze rzecznik w swoim wystąpieniu>>