Przy analizie zgłoszeń kandydatów pod uwagę będą: zaangażowanie w wolontariat, działalność społeczną oraz życie społeczności lokalnych i życie publiczne (np. członkostwo w  młodzieżowych radach, członkostwo w organizacji harcerskiej, uczestnictwo w Sejmie Dzieci i Młodzieży, członkostwo w samorządzie szkolnym), osiągane wyniki w nauce (w tym: uzyskanie stypendium Prezesa Rady Ministrów lub innych stypendiów, udział w olimpiadach i konkursach). W skład Rady wejdzie 16 członków Rady (po jednym z każdego województwa) i 16 zastępców członków Rady. Do zadań Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej będzie należało opiniowanie i przedstawianie propozycji dotyczących aktywności dzieci i młodzieży w dziedzinie oświaty i wychowania. Zgłoszenia można przesyłać do 31 lipca. Więcej>>