Jedna dotacja w dwunastu transzach
Izba zakwestionowała przepisy uchwały Rady Gminy Mucharz określającą zasady wypłacania i rozliczania dotacji oświatowych. Za niezgodne z prawem RIO uznała postanowienie, które nakazywało beneficjentom dotacji złożenie informacji dotyczącej sposobu wykorzystania pieniędzy za dany miesiąc.
Takie rozwiązanie koliduje z rocznym, nadanym przez ustawodawcę, charakterem każdej dotacji podmiotowej. - podkreśliła RIO - Dotacja jest przekazywana na rachunek bankowy szkoły w 12 częściach, ale nie zmienia to jej statusu (Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie, KI-411/251/14).

WSA: dotacja oświatowa przysługuje również na obsługę finansową szkoły>>

Subwencja niepełnosprawnych wkrótce na innych zasadach?
Od 2015 r. rząd chce lepiej kontrolować wydatkowanie pieniędzy z subwencji oświatowej na uczniów niepełnosprawnych. Opiekunowie takich dzieci od dawna postulowali, by zwiększona subwencja była przeznaczona na konkretnego ucznia i wydatkowana na jego potrzeby. Oznacza to, że wkrótce kontroli będą podlegać także częściowe wypłaty.

Samorządowcy krytykują zmiany ws. subwencji na niepełnosprawnych uczniów>>

Dotacje dla szkół i przedszkoli. Prawo oświatowe w pytaniach i odpowiedziach Polecamy publikację: "Dotacje dla szkół i przedszkoli. Prawo oświatowe w pytaniach i odpowiedziach">>