Obowiązek ten wynika z regulacji przejściowych ustawy - Przepisy wprowadzające Prawo Oświatowe. Termin ten dotyczy większości przekształcanych szkół, wyjątki stanowią technika i licea, gdzie - de facto - reforma rozpocznie się za dwa lata.
W treści dokumentu powinny znaleźć się:
- dane placówki;
- podstawa prawna (odpowiedni przepis ww. ustawy);
- dane pracownika;
- data, pieczęć szkoły i podpis dyrektora;
- informacja, czy pracownik będzie zatrudniony w szkole od 1 września 2017 r.

Wzór można znaleźć w serwisie LEX Prawo Oświatowe>>

Nieco inaczej sprawa wygląda w przypadku wygaszanych gimnazjów. Na dyrektorze gimnazjum ciąży obowiązek poinformowania w terminie do dnia 15 maja 2017 r. lub do dnia 15 maja 2018 r. o tym, że nie może zatrudniać nauczyciela na dotychczasowych zasadach. 
Nauczyciela:
- przenosi się w stan nieczynny;
- rozwiązuje się z nim stosunek pracy, jeżeli nie wyrazi zgody na przeniesienie;
– ogranicza się zatrudnienie.

Zobacz: Likwidacja gimnazjów: informacja o zmianie umowy do 15 maja>>