Rządowe plany reformy emerytalnej obejmują uchylenie przepisu stanowiązego, że stosunek pracy z nauczycielem ulega rozwiązaniu po ukończeniu przez niego 65. roku życia. Reforma będzie korzystna dla nauczycieli, którzy chcą pracować dłużej. Zrodzi to jednak problemy z zatrudnianiem młodych pedagogów. Specjaliści zwracają także uwagę, że w niektórych przypadkach (np. w przedszkolu) wykonywanie zawodu przez osoby starsze może być problematyczne. Więcej >>