W pierwszej części dotyczącej czytania ze zrozumieniem uczniowie mieli przeanalizować tekst "Pochwała myślącego lenia" M. Beylin. Druga tradycyjnie polegała na sporządzeniu pracy pisemnej na jeden z wybranych tematów. Pierwszy dotyczył kobiety upadłej - swoją pracę maturzyści mieli oprzeć na fragmentach "Zbrodni i kary" oraz "Lalki". Drugi temat dotyczył analizy utworów Juliana Tuwima. Maturzyści mieli scharakteryzować podmiot liryczny wiersza "Poezja", określić i przedstawić jego poglądy dotyczące poezji oraz zwrócić uwagę na związek wiersza "Ranyjulek" z pierwszym tekstem. Więcej>>