Tradycyjnie II AZDS rozpoczęła się od blokiem tematów dotyczących zmian prawa oświatowego w 2015 r., w szczególności kwestii pracowniczych dotyczących nauczycielskich emerytur i związanych z nimi świadczeń. Teresa Konarska, ekspert prawa oświatowego oraz prawa pracy omówiła m.in. zasady dotyczące zgłaszania wniosku przed ukończeniem obowiązkowego wieku emerytalnego, warunki obliczania emerytury według starych zasad, prawo do emerytury za pracę szczególną, a także nauczycielskie świadczenia kompensacyjne. Wskazała też najważniejsze problemy odnoszące się do ruchu kadrowego w szkole, zwłaszcza „pułapki” czyhające na dyrektorów przy rozwiązywaniu stosunków pracy z nauczycielem.

Dużym zainteresowaniem cieszyło się również wystąpienie Jarosława Marciniaka, eksperta ds. prewencji antymobbingowej, który wyjaśnił  właściwe rozumienie tego pojęcia, konsekwencje i skutki mobbingu dla pracodawcy oraz wskazał faktyczne sposoby przeciwdziałania. Z kolei Krzysztof Puchacz, ekspert prawa zamówień publicznych wyjaśnił dokładnie meandry prawa dotyczące tych zamówień z uwzględnieniem specyfiki jednostek oświatowych. Przedstawił zależności tychże zamówień w zależności od wartości zamówienia publicznego, rodzaju wykonywanych prac oraz pozacenowe  kryteria ofert. Więcej>>