Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł, że procedura przyjmowania nie jest prowadzona  w trybie postępowania administracyjnego, ponieważ zgodnie z uso nie ma formy decyzji (sygn. I SAB/Wa 223/09). Tej linii orzeczniczej trzyma się większość sądów administracyjnych. Sytuacji nie poprawi nowelizacja, która ma zapewniać wszystkim dzieciom prawo do przedszkola.
daniem MEN do przestrzegania przepisów zmobilizują  gminy sankcje finansowe. Nie otrzymają dotacji na dzieci, dla których nie znajdzie miejsc.
– To żadna sankcja, bo samorządy i tak nie mają funduszy na nowe placówki czy rozbudowę istniejących – mówi Paweł Kubicki ze Stowarzyszenia Nie-grzeczne Dzieci. – A są gminy bez przedszkoli.
Przewidziany w nowelizacji obowiązek informacyjny nie nadaje odmowie rangi decyzji administracyjnej – mówi Mateusz Pilich, autor komentarza do ustawy o systemie oświaty. Nwet gdy sprawa trafi do sądu, jest mało prawdopodobne, że ten orzeknie wbrew dotychczasowej linii orzeczniczej.

Polecamy: Rodzice oszukują, by zapisać dziecko do przedszkola