Książka

"Procedury oświatowe z wzorami dokumentów. Tom 1. Prawo oświatowe i system oświaty - z serii MERITUM

"  zawiera zbiór ponad 50 procedur stosowanych w szkołach, przedszkolach, placówkach oświatowych oraz organach prowadzących i sprawujących nad nimi nadzór. Procedury wynikają zarówno z przepisów ustawy o systemie oświaty, jak i Prawa oświatowego. Każda procedura wskazuje odpowiednio:
- termin wykonania danego zadania,

- podmioty uczestniczące w jego realizacji oraz
- podstawę prawną wraz z komentarzem.

Każdą procedurę uzupełniają wzory dokumentów dostępne w wersji elektronicznej do pobrania ze strony internetowej po wpisaniu zamieszczonego w książce kodu aktywacyjnego. Wzory można modyfikować i dostosowywać do indywidualnych potrzeb.