Jak precyzuje "Dziennik Gazeta Prawna" osoba zatrudniona w celu wsparcia uczącego pedagoga będzie musiała posiadać wykształcenie wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole podstawowej oraz przygotowanie pedagogiczne. Przeciwko niej nie może się toczyć postępowanie karne, dyscyplinarne lub o ubezwłasnowolnienie, a także za przestępstwo popełnione umyślnie.
Nauczyciele wspomagający będą się opiekować m.in. dziećmi w klasach I–III, a także pracować w świetlicy.

Polecamy: ZNP: zmiany proponowane przez PO doprowadzą do podziału wśród nauczycieli