Zrezygnowano z dotychczasowego ustalania poziomu spełniania wymagań wyrażonego w skali od A do E (gdzie A oznaczało bardzo wysoki poziom spełniania wymagania, a E – niski poziom spełniania wymagania). Od 1 września 2015 r. w procesie ewaluacji zewnętrznej wobec szkół i placówek, w tym placówek doskonalenia nauczycieli, badane jest spełnianie wymagań na 2 poziomach: podstawowym i wysokim.
Zmiany wprowadziły nowelizacje rozporządzenia w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2016 r. poz. 484 i 485).

Regulacje dotyczące komisji dyscyplinarnych przekazane do konsultacji>>

 

Dowiedz się więcej z książki
Nadzór pedagogiczny w szkole i przedszkolu
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł