Stanisław Szelewa, dyrektor Wydziału Oświaty i Wychowania w świdnickim starostwie w rozmowie  z redakcją Serwisu Samorządowego PAP powiedział, że pomysł zwiększania pensum nauczycieli przez organ prowadzący jest złym pomysłem.
- Gdyby MEN chciało naprawdę dokonania zmian w wysokości pensum powinno to zrobić poprzez proces legislacyjny w Sejmie z pozostawieniem rozwiązań ogólnopolskich. Nie powinno być tak, że w powiatowych szkołach ponadgimnazjalnych nauczyciele będą mieć wyższe pensum niż w szkołach prowadzonych przez gminę, która np. zechce w szkołach podstawowych utrzymać pensum dotychczasowe. A to może się zdarzać – powiedział Szelewa.
Jego zdaniem likwidacja 100 tys. etatów, o której mówi ZNP, jest mocno przesadzona, ale na pewno zwiększenie pensum oznaczać będzie więcej zwolnionych nauczycieli.
Stanisław Szelewa jest przeciwnikiem „miękkiego nadzoru” o charakterze doradczym i uważa, że „jest potrzebny nadzór z prawdziwego zdarzenia z prawem do pełnej oceny funkcjonowania szkoły i to oceny o wymiernym charakterze z konsekwencjami co do osoby dyrektora w wypadku, gdy szkoła „nie trzyma standardów”.
 
Źródło: Serwis Samorządowy PAP, 12.08.2008 r.