"Apeluję o uwzględnienie w proponowanych zmianach Karty Nauczyciela jednolitego pensum dla pedagogów szkolnych (a także innych specjalistów szkolnych) i określenie go w ustawie na poziomie norm określonych dla takich samych specjalistów zatrudnionych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych." - pisze autorka petycji i zwraca się do MEN o podjęcie działań ustawodawczych w tej sprawie, ponieważ uważa, że brak regulacji w tej sprawie narusza Konstytucyjną zasadę równości wobec prawa.
"Zdecydowane działania ustawodawcze Ministerstwa Edukacji Narodowej w tej sprawie w bezpośredni sposób wpłyną na dostępność i jakość pomocy psychologiczno-pedagogicznej oferowanej w szkołach, a nie będą wykorzystywane, jak to się dzieje obecnie, w celu osiągania przez gminy doraźnych i krótkowzrocznych celów finansowych." - podkreśla pomysłodawczyni akcji. Swoje poparcie zadeklarowały już 392 osoby. Petycja dostępna tutaj>>

Polecamy: Oświatowa "Solidarność" jednak przeciwna reformie Karty

Reforma Karty Nauczyciela będzie jednym z głównych tematów II Zjazdu Akademii Zarządzania Dyrektora Szkoły, który odbędzie się 27 marca w Warszawie>>>

Pełny opis ministerialnych propozycji tutaj>>