Związek zapowiada także, że zaapeluje do rzecznik praw obywatelskich o wystąpienie do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o rozstrzygnięcie zgodności z Konstytucją przepisów dotyczących czasu pracy pedagogów.
Po wyroku Sądu Najwyższego samorządy, zdaniem związkowców, nadmiernie zwiększają pensum specjalistów, a dodatkowo nauczyciele na tych samych stanowiskach pracują różną liczbę godzin.

Polecamy: WSA: organ prowadzący szkołę nie może ustalać pensum dla nauczycieli wspomagających

Reforma Karty Nauczyciela będzie jednym z głównych tematów II Zjazdu Akademii Zarządzania Dyrektora Szkoły, który odbędzie się 27 marca w Warszawie>>>

Pełny opis ministerialnych propozycji tutaj>>