Zasady przyznawania dofinansowania określi rozporządzenie, którego projekt MEN przekazało do konsultacji społecznych. O pieniądze na obchody okrągłej rocznicy odzyskania niepodległości wystąpić będzie mógł organ prowadzący - jedna szkoła będzie mogła otrzymać maksymalnie 10.000 zł.

Wniosek o pieniądze na patriotyczną wycieczkę do 30 maja>>

Kryteria, które będą brane pod uwagę przy ocenie wniosku, to m.in.: przejrzystość koncepcji oraz doświadczenie i osiągnięcia szkoły w zakresie edukacji historycznej, patriotycznej lub obywatelskiej. 

O definicję tych ostatnich zapytaliśmy resort edukacji.
- Chodzi o dorobek szkół przed projektem, czyli np. praca z patronem lub autorytetem, realizacja programów patriotycznych, udział uczniów w olimpiadach czy turniejach historycznych - tłumaczy Anna Ostrowska, rzecznik prasowy MEN. - Jest to szeroko rozumiany dorobek danej szkoły w zakresie inicjatyw o charakterze patriotycznym - dodaje. 

Wykaz szkół, które dostaną dofinansowanie, zostanie opublikowany na stronie MEN - pieniądze najpóźniej trafić mają do organów prowadzących do 14 października 2018 r.

Patriotyczna wycieczka za pieniądze z budżetu>>

 


Elementy prawa. Podręcznik z ćwiczeniami >>