Zgodnie z art. 62 ust. 1 ustawy o systemie oświaty organ prowadzący szkoły różnych typów może je połączyć w zespół szkół.
– Wnioskując z przeciwieństwa, organ prowadzący nie może natomiast połączyć w zespół  szkół i placówek tego samego typu – mówi Marzena Kempińska, członek zarządu Związku Powiatów Polskich. – Potwierdza to również liczne orzecznictwo sądów administracyjnych – dodaje.
ZPP uważa, że wprowadzenie zmian uzasadnione jest troską o jakość kształcenia czy o racjonalizację wydatków publicznych na oświatę.

Polecamy: Łączenie szkół w zespoły sposobem na oszczędności