Organizatorzy już teraz informują o swoich planach, ponieważ chcą zachęcić wszystkich zainteresowanych do zgłaszania problemów, które w ich ocenie warte są szerszego omówienia na konferencji oraz w planowanej w związku z nią publikacji. Można też przesyłać przesyłania propozycje artykułów, które mogą ukazać się w przygotowywanej monografii.
- Celem konferencji jest szeroka dyskusja na temat aktualnych problemów prawnych - administracyjnoprawnych, cywilnoprawnych i innych -  powstających w zakresie tytułowego zagadnienia – mówi dr Piotr Cybula z Zakładu Prawa Wydziału Turystyki i Rekreacji AWF w Krakowie, który jest zaangażowany w przygotowania do konferencji.

Konferencja ma się odbyć 20 października 2017 r. w Krakowie, a termin zgłoszeń proponowanych artykułów to 30 września 2016 r. (ze względów organizacyjnych w miarę możliwości dr Cybula prosi o wcześniejsze przesyłanie propozycji). Termin przesłania artykułu to 31 marca 2017 r.
Adres: piotr.cybula@awf.krakow.pl>>
 

Dowiedz się więcej z książki
Prawo turystyczne
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł