Każdy rodzic może dowiedzieć się, czy wypoczynek, na który wybiera się jego dziecko, został zgłoszony do bazy Ministerstwa Edukacji Narodowej - sprawdza się to na stronie www.wypoczynek.men.gov.pl. Znajdują się na niej informacje zgłoszone przez organizatora do kuratorium oświaty, tj. dane o adresie, wychowawcach, programie imprezy i stanie sanitarnym.
Organizatora można sprawdzić również w rejestrze marszałka województwa oraz w Polskiej Izbie Turystyki.