Wymagane kwalifikacje to: wyższe wykształcenie, siedmioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni na stanowisku kierowniczym w jednostkach sektora finansów publicznych i dobra znajomość przepisów z zakresu finansów publicznych i prawa pracy. 

Osoby zainteresowane powinny dostarczyć kompletu dokumentów, których lista znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej, osobiście do lub za pośrednictwem poczty  do 14 grudnia 2012 r. Więcej>>