Prywatna szkoła zatrudnia nauczycieli na umowy zlecenia. Wyjeżdżają oni na wycieczki szkolne i szkolenia za granicę. W trakcie pobytu za granica mają zapewnione śniadania i obiadokolacje. Czy należą się im diety i w jakiej wysokości?

Nauczycielom przysługują diety w wysokości uzależnionej od liczby zapewnionych posiłków i miejsca wyjazdu.

Wysokość diety zależy od liczby posiłków

Dieta w czasie podróży krajowej jest przeznaczona na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia i wynosi 30 zł za dobę podróży. Zakładając, że każdy dzień podróży krajowej trwa ponad 8 godzin, przysługuje dieta w pełnej wysokości, którą pomniejsza się o koszt zapewnionego bezpłatnego wyżywienia, przyjmując, że każdy posiłek stanowi odpowiednio: 
1) śniadanie - 25% diety; 
2) obiad - 50% diety; 
3) kolacja - 25% diety.

Z powołanej regulacji wynika, że jeśli nauczyciel ma zapewnione trzy posiłki dziennie nie otrzyma diety. Zapewniony jeden posiłek nie może pomniejszać diety jak za dwa posiłki. Jeśli na szkolnej wycieczce nauczyciel ma sfinansowane śniadania i obiadokolacje, dieta jest pomniejszona o dwa posiłki: śniadanie oraz obiad (ciepły posiłek obiadowy spożyty w porze kolacji), zaś za kolacje przysługuje dieta w wysokości 7,5 zł, czyli 25% * 30 zł.

Inne rozliczenie na wyjeździe zagranicznym

Dieta w czasie podróży zagranicznej jest przeznaczona na pokrycie kosztów wyżywienia i inne drobne wydatki. 

Za każdą dobę podróży zagranicznej przysługuje dieta w pełnej wysokości, a za niepełną dobę podróży zagranicznej: do 8 godzin - przysługuje 1/3 diety, ponad 8 do 12 godzin - przysługuje 50% diety, ponad 12 godzin (ale mniej niż dobę) - przysługuje dieta w pełnej wysokości.

Zakładając odbywanie podróży w pełnych dobach, pracownikowi, któremu zapewniono w czasie podróży zagranicznej bezpłatne, całodzienne wyżywienie, przysługuje 25% diety w wysokości obowiązującej w danym kraju. Kwotę diety zmniejsza się o koszt zapewnionego bezpłatnego wyżywienia, przyjmując, że każdy posiłek stanowi odpowiednio: 
1) śniadanie - 15% diety; 
2) obiad - 30% diety; 
3) kolacja - 30% diety

Boisz się zmian w prawie? Niepotrzebnie! Poznaj serwis LEX Prawo Oświatowe i zarządzaj szkołą bez problemów>>