Z badania przeprowadzonego przez NIK wynika, że pracę okresowo podejmowało 60 proc. absolwentów z lat 2014–2015, zaś w pierwszej połowie 2017 roku pracowało tylko 50 proc. wychowanków hufców.

Najniższy odsetek absolwentów OHP, z którymi nawiązano kontakt, a którzy ani nie uczą się, ani nie pracują odnotowano w świętokrzyskim. W 2016 r. w tym województwie nawiązano kontakt z 200 absolwentami spośród 300 (67 proc.). Absolwentów nieposiadających zatrudnienia i niekontynuujących nauki było zaledwie 10 (5 proc.).

Według NIK, jedną z przyczyn  trudności w uzyskaniu stabilnego zatrudnienia przez absolwentów było kształcenie wielu uczestników OHP w zawodach nadwyżkowych. Przez to mieli problem ze znalezieniem  zatrudnienia w wyuczonym zawodzie.

Kształcenie zawodowe w hufcach, odbywa się głównie w szkołach publicznych, w których - zdaniem NIK - oferta edukacyjna nie zawsze jest dostosowana do potrzeb rynku pracy.

Izba rekomenduje wprowadzenie w raportach z analizy losów absolwentów wskaźników efektywności działań opiekuńczo-wychowawczych wobec absolwentów OHP.

Dodatkowo NIK wystąpiła do kierowników 23 jednostek sformułowano 64 wnioski pokontrolne, z których 21 zrealizowano, 32 były w trakcie realizacji, a 11 nie zrealizowano.

NIK wnioskuje m.in. o zintensyfikowanie stopnia działalności w zakresie indywidualnych porad i informacji zawodowych na rzecz młodzieży będącej uczestnikami OHP.

 

Ekspert: egzamin zawodowy przez internet tańszy i lepszy>>

Więcej o zmianach w szkolnictwie zawodowych w "Dyrektorze Szkoły">>