- Już cztery lata temu wysłałam do szkoły zaświadczenie, że dziewczynki na lekcje religii chodzą, ale dyrektorka powiedziała mi wtedy, że wpisanie oceny na świadectwo nie jest możliwe. - skarży się portalowi gazeta.pl matka uczennic z Tarnowa Podgórnego (woj. wielkopolskie). Jej córki uczęszczają na lekcje religii organizowane przez poznański meczet. Urzędnicy przypominają, że lekcje religii prowadzone przez inne kościoły i związki wyznaniowe mają taki sam status, jak katecheza prowadzona przez Kościół Rzymskokatolicki. Na życzenie rodziców (wyrażone w formie oświadczenia) organ prowadzący zawiera z kościołem lub związkiem wyznaniowym odpowiednią umowę, regulującą tę kwestię.

RPO: kreska zamiast oceny z religii jest wbrew Konstytucji>>

- Lekcje są zalegalizowane w systemie oświaty i mogą odbywać się na terenie meczetu. Urząd miasta zatrudnia nauczyciela danej religii, który uczestniczy w radzie pedagogicznej. Nauczyciel, mimo że uczy uczniów różnych szkół, zatrudniony jest przez jedną, wybraną placówkę - tłumaczy Irena Anioł, kierownik Oddziału Organizacji Szkół i Placówek Oświatowych w Urzędzie Miasta Poznania.

Posłowie przeciwko usunięciu ocen z religii ze świadectw>>

Jak informuje portal, w opisywanej sprawie zabrakło oświadczenia rodziców, które byłoby podstawą do podpisania porozumienia, regulującego organizację lekcji religii.
- Rzeczywiście cztery lata temu dostaliśmy zaświadczenie od rodziców dziewczynek, ale nie było podstawy prawnej do spełnienia ich prośby - mówi Jolanta Maciesza, zastępca dyrektora tarnowskiej placówki. - Lekcje religii organizowane są przez szkołę na podstawie oświadczenia rodziców. Więcej>>

Źródło: www.gazeta.pl, stan z dnia 27 października 2014 r.

RPO: szkoła nie może żądać zwolnienia z religii>>