Jak informuje "Rzeczpospolita", Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną Gimnazjum im. K. Tańskiego w Chmielniku w woj. świętokrzyskim (sygn. akt I OSK 307113). Chodziło o przejęcie świetlicy przez Chmielnickie Centrum Kultury.
– To miało być racjonalne, tańsze rozwiązanie – mówi dyrektor gimnazjum Aleksander Bracisiewicz. Dodaje, że nauczyciele zatrudnieni w świetlicy dostali ofertę pracy w Centrum Kultury. Przez 40 godzin w tygodniu – od rana do odjazdu autobusu szkolnego – mieli prowadzić zajęcia opiekuńcze. Gdy obcinana jest subwencja oświatowa i nie da się z niej utrzymać osób potrzebnych w szkole, liczy się nawet każde pół etatu mniej.
Po wyroku NSA gimnazjum musi przejąć prowadzenie zajęć świetlicowych. Można przewidywać, że od nowego roku szkolnego nauczycielom zaproponuje się jedynie zatrudnienie na godziny. Więcej>>

Polecamy:  NSA: gmina musi prowadzić biblioteki szkolne