Zakładana przez MEN struktura szkolnictwa to w przeważającej mierze powrót do układu sprzed 1999 r. - ośmioklasowa szkoła średnia, czteroletnie liceum i pięcioletnie technikum. Powrócą także dawne regulacje dotyczące obowiązku szkolnego: naukę w szkole będą rozpoczynać dzieci siedmioletnie, a obowiązek wygaśnie z chwilą ukończenia ósmej klasy lub ukończenia przez ucznia osiemnastego roku życia. Do dnia 1 września 2019 r. (tj. w latach szkolnych 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019) obowiązek szkolny trwa do ukończenia gimnazjum i ośmioklasowej szkoły podstawowej.
Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami resortu oświaty ze struktury szkół znikną gimnazja, ich wygaszanie rozpocznie się już w przyszłym roku szkolnym - placówki te nie będą już prowadzić rekrutacji, a uczniowie będą kontynuować naukę w siódmej klasie zorganizowanej w budynku szkoły podstawowej lub gimnazjum.

Reforma szkolnictwa a dalsze zatrudnianie nauczycieli i pracowników niepedagogicznych - szanse i zagrożenia>>


Ostateczne zniknięcie gimnazjów zaplanowano na 1 września 2019 r., kiedy ostatni rocznik skończy naukę i pójdzie do szkoły średniej jednocześnie z rocznikiem kończącym ósmą klasę. Uczniowie kończący gimnazjum będą kształcili się w trzyletnich liceach ogólnokształcących i czteroletnich technikach, a absolwenci podstawówek ukończą szkołę średnią już na nowych zasadach - będą uczyć się przez cztery lata (lub pięć w technikach) i będzie ich obowiązywać inna podstawa programowa.

Wszystkie informacje na temat reformy publikować będziemy na naszej stronie internetowej. Wyjaśnienia i odpowiedzi ekspertów dostępne będą natomiast w publikacji
LEX Prawo Oświatowe oraz czasopismach: "Dyrektor Szkoły" i "Przed Szkołą".
Życzymy Państwu szczęśliwego Nowego Roku
:)