Na podstawie nowego ramowego planu i programu kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą akredytowane placówki doskonalenia nauczycieli mogą przygotowywać szczegółowy plan i program kursu kwalifikacyjnego z ww. zakresu i prowadzić kurs kwalifikacyjny, po wyrażeniu zgody przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, zgodnie z przepisami § 18a ust. 1 pkt 2 i ust. 4 ww. rozporządzenia w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli.

Dowiedz się więcej z książki
Sieci współpracy i samokształcenia. Teoria i praktyka
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł