Należy zwrócić uwagę na problem, który może się pojawić w związku z toczącym się przed sądem administracyjnym sporem dotyczącym ważności przeprowadzonego konkursu, w którym uczestniczy osoba niewybrana na stanowisko dyrektora. Czy organ prowadzący powinien ogłaszać następny konkurs wobec toczącego się postępowania sądowego? W wyroku Sądu Najwyższego z dnia 26 maja 2011 r. (wyrok SN z dnia 26 maja 2011 r., II PK 301/10) sąd wskazał, że powinien się wstrzymać z ogłoszeniem i przeprowadzeniem nowej procedury konkursowej do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia przez sąd.
Przedwczesne przeprowadzenie kolejnego konkursu przy stwierdzeniu przez sąd ważności poprzedniego prowadzi do skutków niemożliwych do zaakceptowania ze względu na faktyczne zatrudnienie dwóch dyrektorów. Potencjalne trudności organu prowadzącego odwrócenia skutków prawnych przeprowadzenia dwóch konkursów na dyrektora tej samej placówki nie pozbawiają ochrony prawnej kandydata, który wygrał pierwszy konkurs, uznany sądownie za ważny. „Drugi" dyrektor - podobnie jak organ przeprowadzający konkurs – musi się liczyć ze skutkami stwierdzenia ważności i skuteczności prawnej poprzedniej procedury konkursowej (wyrok SN z dnia 26 maja 2011 r., II PK 301/10).

Przedłużenie kadencji dyrektora trzeba ustalić z radą pedagogiczną>>

 

 

Dowiedz się więcej z książki
Ustawa o systemie oświaty. Komentarz
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł