Zniknie wymóg, by osoby zatrudnione na stanowiskach wymagających kwalifikacji pedagogicznych realizowały wyłącznie zadania i czynności z zakresu nadzoru. MEN chce, by pracownicy ci mogli podejmować także inne czynności - np. dokonywać oceny dyrektora szkoły.

Nowe przepisy wskazują, że w kuratorium tworzy się wydziały i stanowiska pracy w celu realizacji zadań merytorycznych oraz obsługi organizacyjnej, uwzględniając: charakter, zakres zadań i czynności; wymagania praworządnego, skutecznego i ekonomicznego funkcjonowania kuratorium oraz potrzeby i warunki lokalne.

Zmiany wprowadza rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji kuratoriów oświaty oraz zasad tworzenia ich delegatur (Dz. U. poz. 473), które obowiązuje od 4 marca 2017 r.

 

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
LEX Prawo Oświatowe
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów