Dokumenty dostosowano do nowych ramowych planów nauczania w szkołach artystycznych. Zmiany dotyczą m.in. wprowadzenia działów w ogólnokształcącej szkole muzycznej I i w szkole muzycznej I stopnia, a także obowiązku precyzyjnego określenia liczby godzin każdych zajęć w ujęciu tygodniowym ze względu na możliwość różnego rozkładu wymiaru zajęć w kolejnych latach nauki.
 

Plany ramowe w szkołach artystycznych wkrótce na nowych zasadach>>

W indeksach dodaje się także możliwość wpisania informacji o indywidualnym programie lub toku nauki, informacje o innowacjach lub eksperymentach oraz informację o dacie i przyczynie opuszczenia szkoły.
Nowe indeksy uwzględniają również podział przedmiotów na ogólnokształcące, realizowane w zakresie rozszerzonym, oraz uzupełniające. Pełna treść projektu>>

Łatwiej o pracę w szkole artystycznej>>