– Przepisy dotyczące przyznawania subwencji nie są jasne, więc poprosiliśmy MEN o ich wykładnię. Pieniądze wypłacaliśmy przedszkolom zgodnie z otrzymaną interpretacją. Okazało się jednak, że przedszkola mają zastrzeżenia – twierdzi Małgorzata Grybel z nowosądeckiego ratusza. – Odbyliśmy jedno spotkanie dotyczące złożonych pozwów, ale burmistrz uważa, że o tym, kto ma rację, powinien już na tym etapie zdecydować sąd – dodaje.

WSA: dotacja oświatowa przysługuje również na obsługę finansową szkoły>>

Podobne problemy może mieć większość gmin, ponieważ - jak pokazała kontrola regionalnych izb obrachunkowych - aż 85 proc. dotacji naliczono nieprawidłowo.
– Wysokość roszczenia na jedno dziecko to rocznie około 150 zł – wyjaśnia Maciej Godlewski ze Stowarzyszenia Przedszkoli Niepublicznych. Roszczenia przedszkoli przedawniają się dopiero po dziesięciu latach. Oznacza to, że prowadzący te placówki mogą się ubiegać o zwrot niedoszacowanych dotacji nawet z 2005 r. W dodatku sama kwota roszczenia to nie wszystko – po dekadzie odsetki od niej rosną do 130 proc.

Źródło: "Dziennik Gazeta Prawna", stan z dnia 30 grudnia 2014 r.

WSA: pensja dla organu prowadzącego nie z dotacji oświatowej>>