Konieczność nowelizacji rozporządzenia wynika z potrzeby uwzględnienia szczególnego przypadku absolwentów branżowej szkoły I stopnia, którzy ukończą tę szkołę przed ukończeniem 18. roku życia.

 

Episkopat: Kościół nie jest przeciwny edukacji seksualnej>>
 

 

Rozwiązanie dla osób, które wcześniej poszły do szkoły

Absolwenci ci powinni mieć możliwość realizacji obowiązku nauki poprzez kontynuowanie kształcenia w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych. Warunkiem przyjęcia do liceum ogólnokształcącego dla dorosłych będzie ukończenie najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć dydaktyczno-wychowawczych 16. roku życia.

 

Obecnie do publicznej lub niepublicznej szkoły ponadpodstawowej dla dorosłych można przyjąć osobę, która najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć dydaktyczno-wychowawczych ukończyła 16 lat, jeżeli osoba ta ma opóźnienie w cyklu kształcenia, związane z sytuacją życiową lub zdrowotną uniemożliwiającą lub znacznie utrudniającą podjęcie lub kontynuowanie nauki w szkole ponadpodstawowej dla młodzieży.