– Doświadczenie kadry pedagogicznej chcemy wykorzystać do prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień i ich przeciwdziałaniu – wskazuje Mariola Szewczyk, dyrektor gminnego zarządu oświaty w Nysie.
Ale według informacji zgromadzonych przez "DGP" nauczyciele wcale nie garną się do takich prac. W Łodzi zwolnionym nauczycielom zaproponowano kurs przewodnika turystycznego, zgłosiło się tylko 8 byłych pedagogów. Pomagać byłym nauczycielom chce również Warszawa, w której redukcjami objęto ok. 200 osób. Bardzo niewielu nauczycieli zdecydowało się na spotkania z doradcami zawodowymi (tylko 35 pedagogów).
Eksperci oceniają, że najlepiej na rynku pracy radzą sobie młodzi, którzy biorą jeszcze pod uwagę możliwość zmiany zawodu.