U osób z zaburzeniami ze spektrum autystycznego, do których zaliczyć należy również autorkę ,,Prawdziwego człowieka’’ – Gunillę Gerland, na pierwszy rzut oka nie widać poważnych problemów. Okazuje się jednak, że muszą płacić wysoką cenę za chęć adaptacji w środowisku, a specyficzna percepcja świata znacznie ogranicza zwykłe przyswajanie wiedzy i nabywanie doświadczeń. Mają one trudności w prostym naśladowaniu innych, rozumieniu konwencjonalnych znaczeń, interpretowaniu przekazów z uwzględnieniem cudzej perspektywy, elastycznym reagowaniu na nowe, nieprzerobione wcześniej, wyzwania. Towarzyszą też temu zaburzenia sensoryczne i ograniczenia poznawcze.
„Prawdziwy człowiek. Osobista opowieść o dorastaniu i edukacji w autyzmie” może być kluczem do zamkniętej przed nami sfery odczuć osób z ASD (spektrum autystycznym). Historia ta jest tym cenniejsza, że autobiograficzna: przekazuje nam świadectwo od wewnątrz, znane z autopsji, a nie hipotezy badaczy. Jest to szczególnie wartościowe dla osób, które zawodowo zajmują się pomaganiem osobom ze spektrum zaburzeń autystycznych.
Bezpośredni przekaz od kobiety autystycznej jest poruszający: tłumaczy źródła jej obronności dotykowej, nadwrażliwości słuchowej. Po tej lekturze inaczej interpretować można wiele właściwych osobom z autyzmem stereotypii. Opisy dramatycznych poszukiwań drogi do klasy, czy prób identyfikowania twarzy kolegów, są porażającym dowodem na to, z jakimi problemami w codziennej rzeczywistości, nie tylko szkolnej, muszą spotykać się tacy ludzie.
Wybiórcze zdolności matematyczne, komputerowe, plastyczne, wokalne – czy jak u Gerland – językowe – nie oznaczają wcale łatwego procesu uczenia się. Coś, co przez oceniających może być interpretowane jako lenistwo, w rzeczywistości może wynikać po prostu z problemów kognitywnych. Jednocześnie zawsze pamiętać trzeba o dodatkowej lekcji, jaką uczniowie z ASD muszą bez przerwy odrabiać - stosunki społeczne. To właśnie relacje z innymi ludźmi są dla osób z autyzmem największym problemem.
Tu kluczowa staje się pomoc nauczyciela wspomagającego - przewodnika po skomplikowanym mikroświecie szkolnym i tłumacz interakcji z pedagogami i rówieśnikami.  Dzięki tej pomocy osoba z autyzmem nie będzie postrzegana jako dziwadło i ustrzeże ją to przed prześladowaniami ze strony rówieśników. Należy bowiem pamiętać, że przemoc, która spotkała bohaterkę książki, jest zjawiskiem często dotykającym osoby cierpiące na autyzm lub Zespół Aspergera.
"Prawdziwy człowiek. Osobista opowieść o dorastaniu i edukacji w autyzmie” to lektura obowiązkowa dla nauczycieli, terapeutów, rodziców i tych wszystkich, którzy chcieliby poznać i zrozumieć, jak funkcjonuje umysł ludzi z autyzmem.

Kalina Zajączkowska
Prezes zarządu Stowarzyszenia przyjaciół osób z autyzmem ,,Nie z tej bajki"


Stowarzyszenie "Nie z tej bajki" zrzesza rodziców i terapeutów działających na rzecz dzieci z autyzmem. Podstawowe działania to organizowanie zajęć terapeutycznych, dokształcanie - zarówno rodzin podopiecznych, jak i profesjonalistów. Fundacja do wielu działań włącza również dzieci z rodzin zagrożonych alkoholizmem, wykluczanych ze względu na niski status ekonomiczny.

Praca nauczyciela wspomagającego tematem zjazdu Akademii Rozwoju Szkoły i Przedszkola>>

Dowiedz się więcej z książki
Prawdziwy człowiek. Osobista opowieść o dorastaniu i edukacji w autyzmie
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł