Organizatorem konkursu, który ma formę zawodów matematycznych odbywających się w kilku etapach, są: Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego i Publiczne Liceum Ogólnokształcące UŁ.
Jego celem jest "propagowanie zainteresowania przedmiotami ścisłymi, szczególnie popularyzacja matematyki, wśród uczniów". Organizatorzy przekonują, że w czasach, w których zapotrzebowanie na absolwentów kierunków ścisłych jest coraz większe ważne jest uczenie logicznego i abstrakcyjnego myślenia. Dlatego tak istotne jest zrozumienie matematyki, która rozwija te umiejętności.
Współorganizatorem konkursu dla gimnazjalistów jest też Łódzki Kurator Oświaty, dzięki czemu laureaci otrzymują punkty w rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych.
W tegorocznej edycji konkursu pierwsze miejsce wśród licealistów zajął Michał Figlus z I LO w Piotrkowie Trybunalskim, a wśród gimnazjalistów - Arkadiusz Jacek Rybski z Publicznego Gimnazjum nr 15 w Łodzi. W nagrodę otrzymali puchary ufundowane przez wojewodę łódzkiego i kuratora oświaty oraz laptopy.
W tym roku po raz pierwszy wręczono też nagrody dla najlepszych nauczycieli, opiekunów uczniów. Otrzymali je - Teresa Wójcicka z Publicznego Gimnazjum nr 15 z Łodzi i Paweł Kwiatkowski z I LO w Piotrkowie Trybunalskim.
Pomysłodawca konkursu dr Andrzej Rychlewicz z Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego przyznał, iż cieszy się, że z roku na rok rośnie liczba młodych ludzi, którzy biorą udział w konkursie. Zwrócił też uwagę, że poziom wiedzy jaki reprezentują uczniowie jest coraz wyższy, jak również coraz trudniejsze są zadania konkursowe.
W pierwszym konkursie wzięło udział 36 szkół i 484 uczniów, ale startowali w nim tylko gimnazjaliści. W ub. roku do zgłosiło ponad 140 szkół i ponad 2,4 tys. uczniów z całego województwa łódzkiego. W tym - 173 szkoły i ponad 2,8 tys. uczniów.
Od ub. roku partnerem strategicznym konkursu jest firma Ericpol, największy polski eksporter usług teleinformatycznych. Konkurs swoim patronatem objęli wojewoda łódzki Jolanta Chełmińska, marszałek województwa łódzkiego Witold Stępień oraz rektor Uniwersytetu Łódzkiego prof. Włodzimierz Nykiel. (PAP)