Spośród wielu nadesłanych prac zostały wybrane te, które najlepiej promują innowacyjne podejście do nauczania i promowania języków obcych. Podczas uroczystości zainaugurowano także tegoroczne obchody Europejskiego Dnia Języków w Polsce.
"Europejski Dzień Języków (26 września) został ustanowiony w 2001 roku przez Radę Europy i Komisję Europejską. Jednym z głównych celów jego obchodów jest pokazywanie korzyści płynących z uczenia się języków, a także promowanie możliwości poznawania różnorodności językowej i kulturowej Europy oraz różnych form współpracy międzynarodowej". Więcej>>