Do matur z języka ukraińskiego przystąpiło: 17 uczniów w Przemyślu (woj. podkarpackie), w Białym Borze (woj. zachodniopomorskie) - 15, w Górowie Iławeckim (warmińsko-mazurskie) - 36 i 10 - w Legnicy (woj. dolnośląskie).

Egzamin z języka litewskiego w Liceum Ogólnokształcącym z Litewskim Językiem Nauczania w Puńsku (Podlaskie) zdawało 21 uczniów.

Matury z białoruskiego pisali uczniowie II Liceum z Białoruskim Językiem Nauczania im. Bronisława Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim oraz maturzyści z Zespołu Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce. To szkoły z tradycjami, ważne dla zamieszkującej region podlaski mniejszości białoruskiej w Polsce.

Matury z białoruskiego pisali uczniowie II Liceum z Białoruskim Językiem Nauczania im. Bronisława Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim oraz maturzyści z Zespołu Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce. To szkoły z tradycjami, ważne dla zamieszkującej region podlaski mniejszości białoruskiej w Polsce.

Do egzaminu w obu szkołach miało przystąpić łącznie na poziomie podstawowym - według danych Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży oraz dyrektorów tych szkół - 165 uczniów, ale 11 z nich to laureaci olimpiady językowej, dlatego z egzaminu byli zwolnieni. W Bielsku maturę pisało 82 abiturientów, w Hajnówce 72 - poinformowali dyrektorzy tych szkół.(PAP)