W części szkół państwowych ruszył pilotażowy program ProgeTiiger, którego celem jest zmiana dzieci ze zdolnych konsumentów nowoczesnej technologii w twórców nowoczesnej technologii. Dzieci będą uczyły się programowania i kodowania, co w naszym kraju nauczane jest dopiero na uniwersytecie. Z podstawami zapoznają się już 7-8 latki. Więcej>>>