Konkursy zorganizowane zostaną w ramach projektu Poprawa wizerunku i odbioru społecznego młodzieży z zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich” realizowanego przez Departament Wykonania Orzeczeń i Probacji w Ministerstwie Sprawiedliwości. Projekt ma przeciwdziałać stereotypom oraz wykluczeniu osób przebywających w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich. Więcej o ofercie na stronie MS>>