Posłowie zakończyli pracę na senackim projektem Kodeksu postępowania cywilnego oraz Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, który umożliwia osobom małoletnim (które nie ukończyły 18 roku życia) - za zgodą sądu - wstęp na salę sądową podczas jawnych posiedzeń w postępowaniach cywilnych i sądowoadministracyjnych. Ustawa trafi teraz do Senatu.
Pomysł pozytywnie ocenia rzecznik praw dziecka. Według RPD projektowana zmiana jest realizacją prawa dziecka do informacji, kształtującego jego rozwój, mającego istotne znaczenie dla zaspokojenia potrzeb edukacyjnych, obowiązku szkolnego czy przygotowania dziecka do aktywnego życia w społeczeństwie obywatelskim.

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
LEX Prawo Oświatowe
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów