Jak podkreśla RPO w komunikacie na swojej stronie internetowej Istota sporu dotyczyła odpowiedzi na pytanie, czy zgodnie z obowiązującymi przepisami utworzenie szkoły dla 650 uczniów można uznać za korzystne uzupełnienie sieci szkół, czy stanowi jednak przekazanie podmiotowy prywatnemu do realizacji obowiązkowego zadania własnego gminy. Kuratorium uznało, że powierzenie prowadzenia tak dużej szkoły podmiotowi prywatnemu stanowiło naruszenie prawa. Minister uchylając decyzję kuratorium wskazał jednocześnie, że decyzja Prezydenta Gdańska została wydana z naruszeniem prawa.
W toku rozpatrywania sprawy RPO skierował wystąpienie do MEN , w którym podkreślił jej bezprecedensowy charakter i konieczność ochrony praw uczniów i nauczycieli. 

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
LEX Prawo Oświatowe
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów