W wydarzeniu udział wezmą między innymi przedstawiciele Rady Europy, Europejskiego Centrum Wergelanda, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ośrodka Rozwoju Edukacji, a także przedstawiciele ambasad oraz organizacji pozarządowych.
Letnia Akademia organizowana we współpracy Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ośrodka Rozwoju Edukacji, Rady Europy i Europejskiego Centrum Wergelanda pod tytułem „Demokracja w szkole” poświęcona będzie edukacji obywatelskiej i edukacji o prawach człowieka. Spotkania odbędą się w dniach 6 – 14 lipca 2013 r. w Polsce, w centrum szkoleniowym Ośrodka Rozwoju Edukacji w Sulejówku.
Projekt adresowany jest do edukatorów (3-osobowe delegacje w składzie: dyrektor i nauczyciel z tej samej szkoły oraz przedstawiciel organizacji pozarządowej lub stowarzyszenia rodziców) przede wszystkim z państw objętych programem Partnerstwo Wschodnie. W tegorocznej edycji uczestniczyć będzie 10 zespołów, w tym 2 z Armenii, 1 z Białorusi, 1 z Gruzji, 2 z Mołdawii, 2 z Ukrainy, oraz 1 z Rosji i jeden zespół z Polski.
Zajęcia w ramach Letniej Akademii będą trwały tydzień. Program pobytu i szkoleń uwzględnia również zwiedzanie Warszawy oraz międzynarodowy wieczór przygotowany przez uczestników, w trakcie którego prezentować będą kulturę i zwyczaje swoich państw.