Religia znajduje się w grupie przedmiotów, których realizacja zależy od decyzji rodziców lub - w określonych przypadkach - samych uczniów. Gdy uprawnione podmioty taką decyzje podejmą, zajęcia z religii staną się dla ucznia obowiązkowe. Tak jest obecnie i tak będzie po wejściu w życie nowych ramówek. 
Zapewnienie nauczania religii w szkołach i innych placówkach oświatowych nadal będzie należeć do obowiązków samorządów. MEN podkreśla, że naukę religii w szkołach regulują odrębne przepisy. Więcej>>
Wyjaśnień w sprawie religii zażądało PiS - pisaliśmy o tym tutaj>>

[Nauczanie religii w szkołach reguluje art. 12
ustawy z  z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 Nr 256, poz. 2572) oraz wydane na jego podstawie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. Nr 36, poz. 155).]