Chodzi o wprowadzenie przepisu umożliwiającego ministrowi właściwemu do spraw oświaty (a w przypadku szkół artystycznych ministrowi kultury) zlecenie opracowania  podręcznika lub jego części. Obecnie ministrowie ci dopuszczają podręczniki do użytku szkolnego na wniosek autorów. Mają także możliwość dofinansowania niektórych tego rodzaju przedsięwzięć.
Po noweli minister sam będzie mógł zlecić przygotowanie książki. W takim przypadku nie będzie potrzebne przeprowadzenie odrębnej procedury dopuszczenia podręcznika do użytku szkolnego - stanie się to z mocy prawa.

Z treścią projektu można zapoznać się na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji>>