- Nie pracuję w tej chwili nad rozwiązaniami instytucjonalnymi. Dla mnie jest ważne, aby nadzór pedagogiczny funkcjonował dobrze. Informacje o tym, jak pracują szkoły, są niezbędne dla nauczycieli, samorządów i rodziców. Są również ważne dla systemu doskonalenia nauczycieli, bo wskazują, jak wspierać nauczycieli w ich pracy. Dlatego będę kontynuować zmiany polegające na nowym sposobie prowadzenia badania jakości pracy szkoły, czyli prowadzeniu ewaluacji i kontroli prawnej.- powiedziała gazecie minister edukacji. 
 
Trwają natomiast prace nad przepisami, które zobligują pracowników kuratoriów do skupienia się na nadzorze pedagogicznym, ponieważ zdarza się, że kuratorzy nakładaja na nich zbyt wiele innych zajęć, a priorytetem wizytatorów powinna być przede wszystkim kontrola kształcenia. Więcej>>