– Zespół ten jest organem pomocniczym ministra. Przygotowuje propozycje usprawnień i zmian w zakresie wytwarzania, wypełniania i przechowywania dokumentacji w szkołach i placówkach systemu oświaty. Wnioski zostaną przedstawione ministrowi edukacji w drugiej połowie roku – informuje Justyna Sadlak, rzecznik prasowy resortu edukacji.
Na zbędne procedury i biurokrację w oświacie od dawna narzekają dyrektorzy i nauczyciele.
Zespół zaproponował na razie połączenie programów profilaktyki i wychowawczego oraz zniesienie obowiązku tworzenia wieloletnich planów doskonalenia nauczycieli, ponieważ bardzo szybko się dezaktualizują.

Źródło: "Rzeczpospolita", stan z dnia 13 czerwca 2014 r.

Polecamy: Biurokracja jednym z największych zagrożeń dla ewaluacji w szkole

Prawo oświatowe. Wzory pism i dokumentów z serii Meritum>>