Minister Edukacji Narodowej ogłosił terminy rozpoczęcia i zakończenia ferii zimowych w poszczególnych województwach w roku szkolnym 2018/2019.

14 – 27 stycznia 2019 r. to termin ferii w województwach:
- kujawsko-pomorskim,
- lubuskim,
- małopolskim,
- świętokrzyskim,
- wielkopolskim.

21 stycznia – 3 lutego 2019 r. zimowy wypoczynek rozpoczną województwa podlaskie i warmińsko-mazurskie

28 stycznia – 10 lutego 2019 r. to termin ferii w województwach:
- dolnośląskim,
- mazowieckim,
- opolskim,
- zachodniopomorskim.

Ostatni termin to 11 – 24 lutego 2019 r. -  wtedy na ferie wyjechać będą mogli uczniowie z województw
• lubelskiego,
• łódzkiego,
• podkarpackiego,
• pomorskiego,
• śląskiego.