Prace nad nowelizacją Karty Nauczyciela znów się przeciągają. Przyczyniła się do tego m.in. zmiana na stanowisku ministra edukacji. Joanna Kluzik-Rostkowska chce ponownie przeanalizować projekt i zastanowić się nad jego ostateczną treścią. W oficjalnym stanowisku MEN zapewnia jednak, że nie wstrzyma prac nad ustawą.
- Wiemy, że nowe przepisy w Karcie Nauczyciela będą miały istotne znaczenie dla wielu grup, dlatego jeszcze raz bardzo uważnie przyglądamy się całości. Szczególnie dotyczy to sugestii samorządów, związków zawodowych, nauczycieli i rodziców - podkreślił podsekretarz stanu w MEN Przemysław Krzyżanowski.

Mimo że w projekcie zapisano, że zmiana będzie obowiązywać od 1 stycznia 2014 r., to nawet, gdyby natychmiast trafił do Sejmu, ta data jest nierealna. Według harmonogramu obrad posłowie zbiorą się dopiero 8 stycznia 2014 r. i nawet gdyby Rada Ministrów uznała, że projekt powinien zostać uchwalony w trybie pilnym, nie stanie się to natychmiast, dlatego też MEN zapewne podejmie decyzję o zmianie daty wejścia w życie ustawy.

Opis projektu znaleźć można tutaj>>

Polecamy: Samorządowcy boją się, że nie będzie nowelizacji Karty Nauczyciela

AZDS: I zjazd poświęcony nowelizacji Karty Nauczyciela już 22 stycznia!