– Bardzo się cieszę, że się z Państwem spotykam. Mam nadzieję, że będziemy się spotykać jeszcze nie raz – powiedziała minister edukacji w trakcie czwartkowego spotkania z członkami Rady do spraw Informatyzacji Edukacji.
W rozmowie uczestniczyli m.in. prof. dr hab. Jan Madey – przewodniczący Rady, Anna Kwiatkowska – zastępca przewodniczącego oraz Zdzisław Nowakowski – sekretarz Rady. Jednym z jej tematów była ocena wyposażenia szkół w sprzęt informatyczny i multimedialny.
– Do końca roku poprosimy wszystkich dyrektorów szkół o ocenę swoich placówek – powiedziała Anna Zalewska. – Uczniowie poza szkołą mają szerokie możliwości technologiczne. Większe niż w szkole. Naszym celem na najbliższe lata jest to, by w tym zakresie poprawić sytuację szkół – dodała.

Nauka programowania już od podstawówki>>

Rada do Spraw Informatyzacji Edukacji pod przewodnictwem prof. dr hab. Jana Madeya została powołana w 2012 r. Jest organem pomocniczym Ministra Edukacji Narodowej. Pełni wspierającą i doradczą rolę dla ministra w sprawach związanych z problematyką nowoczesnych technologii w edukacji.
W Radzie zasiadają przedstawiciele świata akademickiego, wyróżniający się dyrektorzy szkół i nauczyciele stosujący technologie informacyjno-komunikacyjne oraz przedstawiciele administracji samorządowej odpowiedzialni za rozwój społeczeństwa informacyjnego.

RPO: przekazywanie szkół może naruszać prawo do nauki>>